Het Kennis­netwerk ArVT

Het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie richt zich op het ontwikkelen, beschrijven en onderzoeken van de transdiagnostische behandelmethode Affectregulerende Vaktherapie (ArVT). Vaktherapeuten (beeldend, muziek, drama, pmt, spel en dans) maken gebruik van de interventie. De methode is beschreven voor de doelgroep kinderen (4-12) met een problematische gehechtheid. Aan de transdiagnostische versie van de methode wordt gewerkt in het format van het handboek van het NJI. 

Het Kennisnetwerk (2015) is ontstaan uit een landelijke intervisiegroep van beeldend en muziektherapeuten die vanaf 2009 aan de methode-ontwikkeling werken. In 2018 bestaat het Kennisnetwerk uit 10 vaktherapeuten van verschillende disciplines (beeldend, muziek, dans, drama, pmt).

Het bestuur van Kennisnetwerk bestaat uit Leanne Nieuwenhuis, Sanne van der Vlugt, Patricia Tel-Vos, Winneke Rauh, Ine van der Velde en Tina Vink. Het Kennisnetwerk zelf bestaat uit een kring vaktherapeuten van alle disciplines. 4x per jaar is er een bestuursvergadering en 2x per jaar een Kennisnetwerk bijeenkomst.

 

Informatie over de methode

De ArVT methode is ontworpen vanuit praktijktoepassing van vaktherapeutische interventies in de Kinder- en Jeugd GGZ in Nederland. Daarbij werden specifieke muziek therapeutische en beeldend therapeutische interventies geanalyseerd en beschreven. De theoretische onderbouwing is gemaakt na literatuurstudie, intervisie en scholing over affectregulatie, gehechtheid en mentaliseren.

Lees meer…

Onderzoek en Ontwikkeling

In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (geformaliseerd in juni 2015) is hier op meerdere fronten mee bezig.

Lees meer… 

 

Trainingen

De ArVT training is bestemd voor vaktherapeuten die zich willen bijscholen tot affectregulerend vaktherapeut. In de training leer je om de behandeling die je geeft te ordenen vanuit kennis over affectregulatie. Je leert gericht te werken in fasen en om de ArVT behandeling in heldere taal uit te leggen aan zowel de cliënt, de ouders/verzorgers als de verwijzers. De training is gedeeltelijk theoretisch maar vooral praktisch van opzet. De theoretische kennis wordt tijdens de training eigen gemaakt en omgezet naar werkvormen en interventies die direct toepasbaar zijn. De ArVT training is geschikt voor alle vaktherapeutische disciplines.

Lees meer… 

Contact

Informatie over het ArVT kennisnetwerk, het schrijfproces, de methode presentatie/lezing of de training ArVT?
stuur een mail naar Sanne van der Vlugt: roer@groenkader.nl

Informatie over het onderzoeksproces en student-onderzoeksdeeltaken?
stuur een mail naar Patricia Tel-Vos: ptelvos@gmail.com

Meer informatie

Nieuws

meer nieuws