Het Kennis­netwerk ArVT

Het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie richt zich op het ontwikkelen, beschrijven en onderzoeken van de transdiagnostische behandelmethode Affectregulerende Vaktherapie (ArVT). Vaktherapeuten (beeldend, muziek, drama, pmt, spel en dans) maken gebruik van de interventie. De methode wordt doelgroep- en discipline-overstijgend beschreven, maar is als module+ voor de doelgroep kinderen (4‑12 jaar) met een problematische gehechtheid (beeldend en muziek) al te vinden in de databank van de FVB. De transdiagnostische versie van de methode is beschreven in het format van het handboek van het NJI en begin september 2018 ingediend.

Het Kennisnetwerk (2015) is ontstaan uit een landelijke intervisiegroep van muziek- en beeldend therapeuten die vanaf 2009 aan de methode-ontwikkeling werken. In 2018 bestaat het Kennisnetwerk uit 16 vaktherapeuten van verschillende disciplines (beeldend, muziek, dans, drama, pmt).

Het bestuur van Kennisnetwerk bestaat uit Leanne Nieuwenhuis, Sanne van der Vlugt, Patricia Tel-Vos, Winneke Rauh, Ine van de Velde en Tina Vink. Vier keer per jaar is er een bestuursvergadering en twee keer per jaar een Kennisnetwerkbijeenkomst.

Informatie over de methode

De ArVT-methode is ontworpen vanuit praktijktoepassing van vaktherapeutische interventies in de Kinder- en jeugd-ggz in Nederland. Daarbij werden specifieke muziektherapeutische en beeldendtherapeutische interventies geanalyseerd en beschreven. De theoretische onderbouwing is tot stand gekomen door literatuurstudie, intervisie en scholing over affectregulatie, gehechtheid en mentaliseren.

Lees meer…

Onderzoek en Ontwikkeling

In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (geformaliseerd in juni 2015) is hier op meerdere fronten mee bezig.

Lees meer… 

 

Trainingen

De ArVT-training is bestemd voor vaktherapeuten die zich willen bijscholen tot affectregulerend vaktherapeut. In de training leer je om de behandeling die je geeft te ordenen vanuit kennis over affectregulatie. Je leert gericht te werken in fasen en om de ArVT-behandeling in heldere taal uit te leggen aan zowel de cliënt, de ouders/verzorgers als de verwijzers. De training is gedeeltelijk theoretisch maar vooral praktisch van opzet. De theoretische kennis wordt tijdens de training eigengemaakt en omgezet naar werkvormen en interventies die direct toepasbaar zijn. De ArVT-training is geschikt voor alle vaktherapeutische disciplines.

Lees meer… 

Contact

Informatie over het ArVT kennisnetwerk, het schrijfproces, de methode presentatie/lezing of de training ArVT?
stuur een mail naar Sanne van der Vlugt: roer@groenkader.nl

Informatie over het onderzoeksproces en student-onderzoeksdeeltaken?
stuur een mail naar Patricia Tel-Vos: ptelvos@gmail.com

Meer informatie

Nieuws

meer nieuws