Affect­regulerende Vak­therapie om zelf­regulatie te bevorderen via een ontwikkelings­gerichte aanpak.

Er zijn kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen die opvallen door fysieke gespannenheid, het niet verdragen van hulp, het hebben van een korte aandachtsspanne en snelle frustratie. Deze groep kinderen en jongeren verdragen niet zo maar de steun, sturing en begrenzing van de volwassenen. En zij kunnen geen woorden geven aan gevoelens of het hoe-en-waarom van hun gedrag. Zij kunnen regie-pakkend-, aangepast- of onverschillig overleef gedrag laten zien. Zowel thuis als op school zijn de problemen ernstig en lopen deze kinderen vast in hun ontwikkeling. Therapie is geïndiceerd om de zelfregulatie te bevorderen zodat de gedrags-en emotionele problemen afnemen. In de praktijk blijkt dat deze kinderen veel baat hebben bij Affectregulerende Vaktherapie, een ervaringsgerichte vorm van behandeling met een ontwikkelingsgerichte aanpak.

Transdiagnostisch 

Affectregulerende Vaktherapie biedt een transdiagnostisch kader en werkwijze waarmee bij diverse problematieken en diagnosen gewerkt kan worden aan het bevorderen van zelfregulatie en het verminderen van gedrags- en emotionele problemen. Ook vaktherapeuten werkend met volwassenen herkennen de methodiek als bruikbaar in hun dagelijkse praktijk.

Kennisnetwerk

Het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie richt zich op het ontwikkelen, beschrijven en onderzoeken van de transdiagnostische behandelmethode Affectregulerende Vaktherapie (ArVT). Vaktherapeuten (beeldend, muziek, drama, pmt, spel en dans) maken gebruik van de interventie. De methode wordt doelgroep- en discipline-overstijgend beschreven, maar is als module+ voor de doelgroep kinderen (4‑12 jaar) met een problematische gehechtheid (beeldend en muziek) al te vinden in de databank van de FVB. De transdiagnostische versie van de methode is beschreven in het format van het handboek van het NJI en begin november 2018 toegelaten tot de erkenningscommissie van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

Informatie over de methode

De ArVT-methode is ontworpen vanuit praktijktoepassing van vaktherapeutische interventies in de Kinder- en jeugd-ggz in Nederland. Daarbij werden specifieke muziektherapeutische en beeldendtherapeutische interventies geanalyseerd en beschreven. De theoretische onderbouwing is tot stand gekomen door literatuurstudie, intervisie en scholing over affectregulatie, gehechtheid en mentaliseren.

Lees meer…

Onderzoek en Ontwikkeling

In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (geformaliseerd in juni 2015) is hier op meerdere fronten mee bezig.

Lees meer… 

 

Trainingen

De ArVT-training is bestemd voor vaktherapeuten die zich willen bijscholen tot affectregulerend vaktherapeut. In de training leer je om de behandeling die je geeft te ordenen vanuit kennis over affectregulatie. Je leert gericht te werken in fasen en om de ArVT-behandeling in heldere taal uit te leggen aan zowel de cliënt, de ouders/verzorgers als de verwijzers. De training is gedeeltelijk theoretisch maar vooral praktisch van opzet. De theoretische kennis wordt tijdens de training eigengemaakt en omgezet naar werkvormen en interventies die direct toepasbaar zijn. De ArVT-training is geschikt voor alle vaktherapeutische disciplines.

Lees meer… 

Contact

Informatie over het ArVT kennisnetwerk, het schrijfproces, de methode presentatie/lezing of de training ArVT?
stuur een mail naar Sanne van der Vlugt: roer@groenkader.nl

Informatie over het onderzoeksproces en student-onderzoeksdeeltaken?
stuur een mail naar Patricia Tel-Vos: ptelvos@gmail.com

Meer informatie