Home » Nieuws » Proces evaluatie en onderzoek

Proces evaluatie en onderzoek

Liesbeth Bosgraaf is het afgelopen jaar binnen haar promotieonderzoek bezig geweest met het beschrijven van de werkzame elementen van beeldende therapie volgens affect regulerende principes voor LVB kinderen en adolescenten met gedrags- en emotionele problemen binnen een Engelstalig wetenschappelijk artikel.

Hiernaast wordt er druk gewerkt aan de voorbereidingen van een proces evaluatie van de methode ArVT, binnen deze proces evaluatie wordt gekeken of de methode wordt uitgevoerd als beschreven. Ook wordt er gekeken naar de tevredenheid betreffende de methode en of er ook succes- en faalfactoren waar te nemen zijn. Deze proces evaluatie is een voorwaarde om een effectmeting te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd worden naast dit uitzetten van de procesevaluatie ook al een pilot betreffende de effectmeting voor de LVB doelgroep uitgezet. Deze gaat begin dit jaar draaien en wordt verder uitgerold gedurende het jaar. Volop ontwikkelingen dus.