Home » Nieuws » Wijntje van der Ende neemt afscheid van het Bestuur en blikt terug….

Wijntje van der Ende neemt afscheid van het Bestuur en blikt terug….

 

Bijdrage aan ontwikkeling van het vak

Vanaf de start van het Kennisnetwerk 6 jaar geleden, heb ik mij ingezet om de affectregulerende werkwijze voor het voetlicht te brengen. In 2011 maakte ik een concept tijdens de Master Vaktherapie om muziektherapie en beeldende therapie voor kind en jeugd te onderbouwen. In intervisiebijeenkomsten die ik coördineerde vanaf 2009, ontstond met andere vaktherapeuten, een stevige verbinding tussen praktijk en theorie door met elkaar casuïstiek te plaatsen in het concept van affectregulatie, gehechtheidsontwikkeling en mentaliseren. Overkoepelend voor meerdere kinderpsychiatrische stoornissen formuleerden we hoe de vorming van de interactie  op een affectregulerende wijze de gedrags- en emotionele problemen vermindert. We ontdekten dat we in de therapiesessie juist bij de oplopende spanning van het kind empathisch ondersteunen. Zodra het kan volgt dan weer wat uitdaging, verheldering en samen exploreren. Dit bleken de eerste tredes van het interventie spectrum van mentaliseren te zijn, die we hebben opgenomen in de methode. Vanuit de veilige haven van het therapeutisch contact groeit zo bij het kind het zelfregulerende vermogen. Prachtig om te zien hoe kinderen vooruit gaan in de therapie. Ik heb er van genoten om de methode te ontwikkelen en ik kijk er heel dankbaar op terug. Dit voorjaar ga ik mijn werk afronden in de therapiepraktijk en ik heb in februari ook afscheid genomen van mijn werk in het Kennisnetwerk. Heerlijk om meer tijd voor familie en vrienden te krijgen en…voor schrijven, pianospelen en schilderen!

Terugblik

Ik vond het geweldig om te zien hoe collegae vaktherapeuten en ook hoofdbehandelaren steeds enthousiaster raakten over de opzet en de werking van de methode, die inmiddels tot Affectregulerende Vaktherapie is gedoopt. De ArVT-methode is geboren, maar  het is nog geen volwaardig erkende interventie in de ogen van landelijke instituten (NJI etc). Het NJI heeft belangstelling voor een transdiagnostische brede interventie op maat. Als we toegelaten worden in het aanmeldingstraject en ten slotte bij de erkenninsgcommissie, hopen we op erkenning op niveau ‘goed beschreven’. Een klus voor mensen met hele lange adem! Het Kennisnetwerk staat stevig op zijn benen, mede door de trainingen ArVT en hard werken met elkaar.

Vooruitblik

Nu ik afscheid heb genomen, zal het stokje overgenomen worden door andere bevlogen vakgenoten, die samen in Kennisnetwerk meebouwen aan de erkenning. Ik blijf wel meedoen aan de schrijfgroep. Er zal onderzoek komen door Hogeschool Stenden en in 2020 zal duidelijk worden of vaktherapie tot te vergoeden gespecialiseerde GGZ mag gaan horen, zodat we kinderen met ons fantastisch mooie vak kunnen blijven helpen.

Met veel dank aan Sanne, Leanne, Corine en Patricia.

Alle goeds en succes op weg naar de stip op de horizon !

Wijntje van der Ende

februari 2018

 

Dank je wel Wijntje voor je enorme inzet, je toewijding, gedrevenheid en discipline! We zullen met veel zorg en liefde verder werken aan de ontwikkeling van onze prachtige methode!

Liefs van Patricia, Leanne en Sanne