Home » Nieuws » Start nieuwe bestuur FVB Kennisnetwerk ArVT

Start nieuwe bestuur FVB Kennisnetwerk ArVT

Deze maand heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden; Wijntje van der Ende en Corine Smelt hebben afscheid genomen van hun bestuursfunctie. Winneke Rauh, Ine van der Velde en Tina Vink komen het Bestuur van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie per direct versterken.


Winneke gaat de bestuurvergaderingen voorzitten


Ine wordt contactpersoon voor ArVT intervisiegroepen


Tina gaat zich buigen over ArVT bij volwassenen en het verzamelen van ArVT werkvormen.

Het bestuur zal 4x per jaar vergaderen.

Om het bestuur heen willen we een Kennisnetwerkkring vormen van vaktherapeuten van verschillende disciplines. Twee keer per jaar zullen het bestuur en het Kennisnetwerk bij elkaar komen. Kennisinnovatie, gekoppeld aan de dagelijkse praktijk, staat in deze bijeenkomsten centraal. Denk hierbij aan casuïstiek vanuit ArVT, vaktherapeutische werkvormen en ArVT interventie beschrijvingen.