Home » Nieuws » Laatste nieuws: Proces evaluatie

Laatste nieuws: Proces evaluatie

Promovenda Liesbeth Bosgraaf is begin dit jaar van promotor gewisseld. Ze is erg blij dat Prof.Dr. Susan van Hooren zich heeft verbonden aan dit onderzoek naar de ArVT methode. Susan van Hooren is de enige Professor in Vaktherapie in Nederland. Hierdoor valt het onderzoek nu ook onder KenVak (Kennisontwikkeling & Vaktherapieen), waar Susan hoofd van is.
De proces evaluatie  van de ArVT methode (hoe wordt de methode in de praktijk uitgevoerd?) is op dit moment in volle gang. De studenten zijn druk bezig data te verzamelen bij 8 therapeuten en cliënten die meewerken aan het onderzoek. Na de zomervakantie gaat een nieuwe groep studenten aan de slag om de resterende data te verzamelen. Uiteindelijk doel is om in ieder geval van 15 therapeuten en hun cliënten data binnen te halen en te analyseren. Naast deze procesevaluatie wordt er deze zomer hard gewerkt aan een systematische review waarin gezocht wordt naar effecten en werkzame elementen van beeldende therapie op psychosociale problemen. Dit omdat we op deze manier de theoriebeschrijving van de ArVT methode hiernaast kunnen leggen en kijken of de elementen hierbinnen al bewezen effectief zijn. Naast de procesevaluatie en de systematic review zijn we ook gestart met de ontwikkeling van een meetinstrument betreffende de handelingen van de therapeuten als de ArVT methode uitgevoerd wordt (wat doen ze nu eigenlijk precies?), deze gaan we door middel van verschillende malen testen op interbeoordelaarsbetrouwbaarheid proberen te valideren. Na al deze stappen die tegelijkertijd plaatsvinden, gaan we dan ook nog langzamerhand de effectstudie uitzetten. Het is van belang dat dit binnen afzienbare tijd opgestart wordt omdat de behandeling volgens de methode vaak een langere periode beslaat.
Zoals jullie kunnen lezen is het een hele klus, maar de moeite waard! Alhoewel we al van veel mensen toezeggingen hebben om deel te nemen aan dit onderzoek, blijkt dat er toch ook veel uitval is. Dus als je nog wilt meedoen aan bijvoorbeeld de procesevaluatie en/of de effectstudie, meld je dan aan bij liesbeth.bosgraaf@stenden.com.

Alvast bedankt!