Home » Nieuws » Training Affectregulerend Bejegenen geaccrediteerd door SKJ met 22 punten!!

Training Affectregulerend Bejegenen geaccrediteerd door SKJ met 22 punten!!

ROER geeft ook training over affectregulatie en het bevorderen van zelfregulatie bij de kinderen aan leerkrachten, opvoeders en begeleiders. 

In deze training leert de professional hoe hij door spanningsregulatie en non-verbale afstemming een werkrelatie met zijn pupil kan bouwen en via een affectregulerende bejegening de ontwikkeling kan stimuleren en zelfregulatie kan bevorderen. Samen met ouders/verzorgers en andere betrokkenen wordt er een ontwikkelings­gericht kader gecreëerd waarbinnen het kind voldoende duidelijkheid ervaart en passend uitgedaagd wordt.

Praktische informatie over de ArB-training:

  • De training bestaat uit 2 trainingsdagen van 10:00-16:30 en een ochtend van 09.00 – 13.00 uur
  • De training wordt gegeven in Groningen
  • Je kan 22  SKJ accreditatiepunten krijgen bij 100% deelname
  • Je krijgt een werkmap met literatuur en een literatuurlijst
  • De training kost € 450,-
  • De ArB-training is bestemd voor begeleiders, pleegouders, gezinshuisouders en leerkrachten
  • Er is ruimte voor max. 10 deelnemers