Home » Nieuws » Training Affectregulerende Vaktherapie geaccrediteerd door SKJ met 24 punten!!

Training Affectregulerende Vaktherapie geaccrediteerd door SKJ met 24 punten!!

ROER geeft trainingen op het gebied van affectregulatie aan vaktherapeuten van verschillende disciplines. 

In deze training leert de vaktherapeut de hulpvragen van cliënten analyseren vanuit kennis over affectregulatie. Verder is er aandacht voor het onderliggende theoretische model en de verschillende interventietechnieken die gefaseerd worden ingezet tijdens affectregulerende vaktherapie.

Praktische informatie over de ArVT-training:

 • De ArVT-training bestaat uit 3 dagen van 10.00 – 16.30 uur
 • De training wordt gegeven op verschillende locaties (zie agenda)
 • Een incompany training behoort tot de mogelijkheden (informatie:  roer@groenkader.nl)
 • Naast de trainingsdagen wordt er 10 uren zelfstudie gerekend
 • Je kan 25 accreditatiepunten krijgen bij het Register voor Vaktherapie  bij 100% deelname
 • Je kan 24 SKJ accreditatiepunten krijgen bij 100% deelname
 • Je krijgt een werkmap met literatuur, praktische informatie over de fasering, therapeuthouding en vaktherapeutische werkvormen
 • De training kost € 550,- (0% btw)*
 • De training is bestemd voor vaktherapeuten van alle vaktherapeutische disciplines.
 • Er is ruimte voor max 14 deelnemers
 • Na deelname aan de training is het mogelijk om je kennis over affectregulatie in vaktherapie te verdiepen in begeleide casuïstiek besprekingen meer info hierover: affectregulerende­vaktherapie.nl