Home » Nieuws » Symposium: ‘Op weg naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de Jeugdhulp’

Symposium: ‘Op weg naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de Jeugdhulp’

Afgelopen vrijdag 18 januari bezochten 45 geïnteresseerden de presentatie: ‘Via affectregulatie naar verbeterde zelfregulering. Op weg naar een goed onderbouwde interventie’.

De workshopbezoeker kreeg inzicht in wat affectregulatie inhoudt en er werd een korte presentatie getoond van het theoretische model en de verschillende interventietechnieken.

In het lokaal ernaast vertelde Liesbeth Bosgraaf over haar promotieonderzoek naar de werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen en adolescenten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).
De reacties waren enthousiast.

Kees van den Bos, een van de sprekers tijdens het ochtendprogramma, noemde, de ArVT methode als voorbeeld. Hij gaf uitleg over hoe een methode zich vanuit een intervisiegroep, via de CPMO (commissie product en module ontwikkeling) kan ontwikkelen.

Daar zijn wij uiteraard trots op!

Patricia Tel-Vos.