Home » Nieuws » Stand van zaken promotieonderzoek

Stand van zaken promotieonderzoek

De dataverzameling van drie deelonderzoeken van het promotieonderzoek zijn volop in gang. De tweede ronde van de dataverzameling voor de procesevaluatie bij ArVT geschoolde vaktherapeuten in het land is gestart. Zo hopen we de eerste resultaten van de systematic review voor de zomer te kunnen geven. De resultaten zullen het komende jaar zichtbaar worden. De eerste data voor het meten van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is bijna klaar voor analyse en we zijn druk bezig met het vaststellen van de meetinstrumenten voor de effectstudie. Na een wat moeizame start verloopt het proces nu vrij soepel en zit de gang erin!
De eerste resultaten hopen we voor de zomer bij de systematic review te zien. Het gaat hierbij om de werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen en adolescenten met psychosociale problemen. We zijn benieuwd!

Liesbeth Bosgraaf MATh
Coördinator Afstudeeronderzoek Vaktherapie  | Docent/onderzoeker Vaktherapie | Senior vaktherapeut beeldend| Promovenda OU