Home » Nieuws » ArVT update en Begeleide Casuïstiek

ArVT update en Begeleide Casuïstiek

Een paar keer per jaar houden bestuursleden van het FVB Kennisnetwerk een Update over de methode ontwikkeling met aansluitend begeleide casuistiek.

Vaktherapeuten die de ArVT training gedaan hebben en zich verder willen bekwamen in affectregulerend werken in vaktherapie kunnen hieraan deelnemen.

Vandaag, 29 maart, in Amersfoort hebben 4 oud deelnemers zich samen met Winneke Rauh en Sanne van der Vlugt gebogen over de theorie gekoppeld aan de praktijk. Aan de hand van het poppetje met krachten, kwetsbaarheden en de al dan niet aanwezige groeibevorderende context werd er onderbouwd of er affectregulerend, oefengericht of inzichtgevend met een cliënt gewerkt kan worden. En soms blijkt dus dat er een twee sporen beleid nodig is waarbij de vaktherapeut de cliënt zowel cognitief uitlegt wat de bedoeling is en waar in de therapie aan gewerkt kan worden terwijl er ook affectregulerend omgegaan wordt met het emotioneel jonge deel van de cliënt.