Home » Nieuws » Avond over Affectregulerende Vaktherapie

Avond over Affectregulerende Vaktherapie

22 MEI 2019 ORGANISEERT REGIOGROEP FRIESLAND EEN AVOND OVER AFFECTREGULERENDE VAKTHERAPIE

Er zijn kinderen en jongeren met gedrags-en emotionele problemen die opvallen door regiepakkend-, aangepast- of onverschillig overleefgedrag. Tijdens de opvoeding en behandeling valt op dat zij niet zomaar de steun, sturing en begrenzing van een volwassene verdragen en geen woorden kunnen geven aan gevoelens of het hoe-en-waarom van hun gedrag. Deze kinderen lijken verhoogd gespannen, over-alert en snel gefrustreerd. Zowel thuis als op school zijn de problemen ernstig en lijken deze kinderen vast te lopen in hun ontwikkeling. Therapie is geïndiceerd om de spanning te verlagen de aandachtsspanne te verlengen en affectregulatie te bevorderen zodat de gedrags-en emotionele problemen afnemen. In de praktijk blijkt dat deze kinderen baat hebben bij Affectregulerende Vaktherapie, een ervaringsgerichte vorm van behandelen. De interventie Affectregulerende Vaktherapie is ontwikkeld voor deze kinderen omdat het insteken op pre-verbaal niveau via affectregulatie een sleutel blijkt naar het alsnog bevorderen van zelfregulatie. Gedrags- en emotionele problemen nemen hierdoor af en de gestagneerde ontwikkeling wordt weer vlot getrokken.
Tijdens de workshop vertellen Tina Vink en Leanne Nieuwenhuis van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie over de ontwikkeling van de methode en de weg naar erkenning. Vervolgens zullen 3 interventies via het doen van een activiteit verduidelijkt worden