Home » Nieuws » De 15e ArVT training afgerond

De 15e ArVT training afgerond

Dit voorjaar zijn 40 vaktherapeuten getraind in de ArVT interventie

Affectregulerende Vaktherapie is een ervaringsgerichte behandeling met als doel de affectregulatievaardigheden van kinderen met probleemgedrag te bevorderen. Door samen met de therapeut vaktherapeutische activiteiten te doen, gericht op het waarnemen en delen van gevoelens en gedachten, leert het kind te verwoorden wat het doet, voelt en denkt. Opvoeders en leerkrachten worden actief betrokken bij de behandeling. Door deze kwetsbare kinderen en jongeren een affectief en relationeel groen kader te bieden, met voldoende duidelijkheid, band­versterkende interventies en passende uitdagingen, wordt de stagnatie doorbroken en de ontwikkeling (alsnog) op gang gebracht.