Home » Nieuws » Promotieonderzoek Liesbeth Bosgraaf

Promotieonderzoek Liesbeth Bosgraaf

Na een wat moeizame start van het onderzoek verloopt het proces van de hele Phd studie nu vrij soepel en zit de gang erin! De eerste resultaten van de systematic review hopen we voor de zomer te zien. Het gaat hierbij om de werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen en adolescenten met psychosociale problemen. We zijn benieuwd!
De dataverzameling van drie deelonderzoeken van het promotieonderzoek loopt goed. Daarbij hadden we wat tegenslag doordat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de eerste versie van het meetinstrument voor de procesevaluatie tegenviel. We hebben daarom een tweede versie van het meetinstrument gemaakt. Op dit moment is de tweede ronde van de dataverzameling voor de procesevaluatie bij ArVT geschoolde vaktherapeuten in het land gestart. Parallel hieraan kunnen we nu de meetinstrumenten vast gaan stellen voor de effectstudie.
Kortom: veel werk maar nu in het stadium dat er resultaten zichtbaar gaan worden! Met veel dank aan de ArVT vaktherapeuten en hun cliënten voor de medewerking aan de studie!

Liesbeth Bosgraaf MATh
Coördinator Afstudeeronderzoek Vaktherapie  | Docent/onderzoeker Vaktherapie | Senior vaktherapeut beeldend | Promovenda OU