Home » Nieuws » samenwerking NHL Stenden en het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie

samenwerking NHL Stenden en het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie

Hierbij een presentatie van Liesbeth Bosgraaf (Math) over Beeldende therapie bij kinderen en jongeren met LVB en gedrags-en emotionele problemen. “Beeldende therapie heeft de mogelijkheden tot het ervaringsgericht en ontwikkelingsgerichte benaderen van het kind om de emotionele ontwikkeling te stimuleren; Niet leren via het begrijpen (cognitie) maar door het bewerken van gevoelens (affecten)”.