Home

Agenda

 
Voor een overzicht van de ArVT en ArB trainingen klik hier.
 

nov
15
vr
2019
Updates ArVT, begeleide casuïstiek besprekingen en vaktherapeutische werkvormen @ Amersfoort
nov 15 @ 09:30 – 13:30

Naast je eigen intervisiegroep (al dan niet vanuit ArVT) kan je je aanmelden voor de begeleide casuïstiek besprekingen. Schrijvers/ontwikkelaars van de methode geven een update van de ontwikkelingen binnen het kennisnetwerk en analyseren samen met de deelnemers de ingebrachte casuïstiek en vaktherapeutische werkvormen.

Programma:
09.30 inloop, koffie/thee en kennismaking
10.00 update vanuit Kennisnetwerk ArVT en trainingen over de verdere ontwikkeling van de Methode ArVT en aanvullingen op de werkmap.
11.00 – 13.15 Begeleid en aan de hand van een format (ArVT kijkwijzer) bespreking van de toepassing van de ArVT in de praktijk a.d.h.v. casuïstiek van 3 deelnemers. Bespreken werkvormen in de ArVT uit de verschillende vaktherapeutische disciplines.
13.30 einde

Kosten: 25,-
SRVB: 3 accreditatiepunten
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl

jan
24
vr
2020
Start ArVT training Amersfoort
jan 24 hele dag

ROER geeft trainingen op het gebied van affectregulatie aan vaktherapeuten van verschillende disciplines. 

In deze training leert de vaktherapeut de hulpvragen van cliënten analyseren vanuit kennis over affectregulatie. Verder is er aandacht voor het onderliggende theoretische model en de verschillende interventietechnieken die gefaseerd worden ingezet tijdens affectregulerende vaktherapie.

Praktische informatie over de ArVT-training: Trainingsbureau ROER 

mrt
5
do
2020
Vooraankondiging: Symposium Bevorderen van zelfregulatie bij mensen met een verstandelijke beperking @ cursus- en vergadercentrum Domstad
mrt 5 hele dag

In december 2018 vond het symposium (Zelf)regulatie bij mensen met een verstandelijke beperking plaats. Op dit symposium is verkend wat zelfregulatie inhoudt en zijn er mogelijkheden aangegeven voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Het komende symposium op 5 maart 2020 gaat in die lijn verder. De vraag die dan op tafel komt, is hoe mensen met een verstandelijke beperking geholpen kunnen worden op het gebied van zelfregulatie, bij het vinden van de balans tussen enerzijds hun eigen wensen, behoeften en mogelijkheden en anderzijds de eisen die hun omgeving aan hen stelt. Op het symposium komen manieren ter sprake waarop de persoon met een verstandelijke beperking zich tot rust kan brengen en stress kan hanteren. En ook welke tools er voor professionals beschikbaar zijn waarmee ze de persoon in kwestie doelmatig kunnen helpen en ondersteunen.

Met lezingen van Jaap van der Stel (lector GGZ, Hogeschool Leiden), Jacques Heijkoop (ontwikkelaar methode Heijkoop) en Lex Wijnroks (ontwikkelingspsycholoog, orthopedagogiek, Universiteit Utrecht).  De workshops gaan over methoden waarmee cliënten bij hun zelfregulatie ondersteund kunnen worden: de methode Heijkoop (Astrid Tulleners), Mindfullness (Marieke Leeflang en Dieuwke Kluvers), de Affectregulerende Vaktherapie (Sanne van der Vlugt en Leanne Nieuwenhuis), Sensorische Informatieverwerking (Karen de Vriend), de app SignaLeren (Brigitte Blijlevens en Nathalie van Hilst), FloorPlay (Lizette Roosenboom) en seksualiteit (Paulien van Doorn). Dagvoorzitter is Wil Buntinx.

sep
10
do
2020
Start ArVT training Amersfoort
sep 10 @ 19:28 – 20:28
ROER geeft trainingen op het gebied van affectregulatie aan vaktherapeuten van verschillende disciplines. 

In deze training leert de vaktherapeut de hulpvragen van cliënten analyseren vanuit kennis over affectregulatie. Verder is er aandacht voor het onderliggende theoretische model en de verschillende interventietechnieken die gefaseerd worden ingezet tijdens affectregulerende vaktherapie.

Praktische informatie over de ArVT-training: Trainingsbureau ROER 

okt
1
do
2020
Start ArVT verdiepende training
okt 1 @ 19:35 – 20:35