Home » De interventie ArVT

Affectregulerende Vaktherapie

De module+ Affectregulerende Vaktherapie (voor kinderen met een problematische gehechtheid) is in 2016 in consensus beschreven door een groep beeldend therapeuten en een groep muziektherapeuten. De FVB/CPMO heeft de module geaccordeerd en opgenomen in de databank van de FVB.

Affectregulerende Vaktherapie biedt echter volgens de ontwikkelaars een transdiagnostisch kader en werkwijze, waarmee bij diverse doelgroepen gewerkt kan worden aan het verminderen van probleemgedrag en het bevorderen van affectregulatievaardigheden en daarmee de basale zelfregulatievaardigheden. Hiermee is ArVT aanvullend op inzichtgevende, verwerkende en oefengerichte behandelvormen. In de transdiagnostische interventie Affectregulerende Vaktherapie worden therapeuthouding en inzet van het vaktherapeutisch middel gefaseerd en doelgericht ingezet. Daarbij wordt gebruikgemaakt van denkkaders uit de mentaliserende en affectregulerende behandelwijzen en uit de gehechtheidstheorie.

Geïndiceerd voor ArVT zijn kinderen en jongeren met probleemgedrag die opvallen door:

  • problemen met het reguleren van spanning
  • problemen met het richten, vasthouden en delen van aandacht
  • problemen in het afstemmen op de ander
  • problemen met het opvangen en interpreteren van sociale signalen
  • problemen tijdens het samenspelen en samenwerken
  • problemen met het stilstaan bij gevoelens
  • problemen met het verwoorden van behoeften, gevoelens en gedachten
  • problemen bij het reguleren van emoties en gedrag (zelfregulatie)

De behandeling

Naast gedragsmatige (oefengericht), inzichtgevende en verwerkende behandeling, kunnen vaktherapeuten affectregulerend werken. In een affectregulerende behandeling richt de vaktherapeut zich op het reguleren van affecten. Affecten zijn gevoelens, behoeften en fysieke sensaties. In drie fasen worden spanning, aandacht en affect gereguleerd door het werken met vaktherapeutische materialen en door gebruik te maken van de interactieve regulatie tussen kind en therapeut, waarbij de therapeut een mentaliseren-bevorderende houding aanneemt. ArVT beoogt affectregulatievaardigheden te verbeteren en zelfregulatie te bevorderen, zodat probleemgedrag afneemt. 

Affectregulerende Vaktherapie module+ 2016.
Ende, W.G. van der, Nieuwenhuis, L.A.A., Vlugt, S.E. van der, Patijn, M.L., Smelt, C. & Tel-Vos, P.