Home » Mentaliseren in Beeldende Vaktherapie

Naamloos1

  • Nederlands
  • 236 pagina’s
  • Garant/Maklu
  • December 2011 

Over het boek
Gehechtheidtheorie en ontwikkelingspsychologie vormen de pijlers van het concept mentaliseren en worden met veel voorbeeldmateriaal beschreven. Beeldmateriaal toont proceservaringen van cliënten in zowel kinder- als volwassenencasuïstiek. Met verve en passie worden de werkzame factoren van vaktherapie beeldend en muziek geanalyseerd, als het om mentaliseren in het medium gaat. Dit boek maakt het concept mentaliseren methodisch toegankelijk en vooral door het vele beeldmateriaal invoelbaar. Met enige creativiteit zijn voorbeelden toepasbaar in andere vaktherapeutische disciplines. Het boek is boeiend lesmateriaal. Een inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in mentaliseren.

Over de auteurs

Marianne Verfaille begon haar loopbaan in het werken met kinderen met gehechtheidsproblematiek. De laatste 20 jaar werkt ze als senior beeldend therapeut in De Wende, een psychotherapeutisch dagbehandelingscentrum voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek in Eindhoven. Sinds 2004 is ze actief in het integreren van mentaliseren in vaktherapie. Ze heeft de cursus mentaliseren in vaktherapie ontwikkeld, waaruit dit boek is ontstaan. Ze heeft een eigen praktijk ‘Marianne Verf’ voor bij- en nascholing voor vaktherapeuten. Ze is docent bij Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding in Amsterdam. Ze is geregistreerd supervisor en geregistreerd MBT-basistherapeut.Ze heeft meerdere publicaties op haar naam staan.

Gizella Smet heeft de opleidingen Creatieve therapie en Gestalttherapie gevolgd. Ze werkt als creatief therapeute in het Psychiatrisch ziekenhuis ‘St. Amedeus’ te Mortsel, België op de zorgeenheid ‘MozAiek’.

Wijntje van der Ende is pianist en beeldend kunstenaar. Ze werkt als geregistreerd muziektherapeut en beeldendtherapeut op het expertisecentrum van het orthopedagogisch behandelcentrum ‘Ambiq’ in Oost-Nederland. Zij werkt met licht verstandelijk beperkte kinderen en jeugdigen met psychiatrische problemen, in het werkveld orthopsychiatrie. Ze heeft een eigen praktijk voor vaktherapie in Deventer. Ze heeft de interventiebeschrijving Affectregulerende Vaktherapie voor kind en jeugd geïnitieerd, publicatie verwacht in 2015.

Leen Titeca is dans- en bewegingstherapeut therapeut binnen het Psychiatrisch Centrum Caritas te Melle (België). Ze werkt met jongeren opgenomen op een gespecialiseerde forensische afdeling. Voor haar studie verdiepte zij zich in de theorie van het mentaliseren. Zij heeft een eigen praktijk “De spiegeltent” in Gent (België).