Home » Methode

Affectregulerende Vaktherapie

De module+ Affectregulerende Vaktherapie (voor kinderen met een problematische gehechtheid) is in 2016 in consensus beschreven door een groep beeldend en een groep muziektherapeuten. De FVB/CPMO heeft de module geaccordeerd en opgenomen in de databank van de FVB.

Affectregulerende vaktherapie biedt echter volgens de ontwikkelaars een transdiagnostisch kader en werkwijze, waarmee bij diverse doelgroepen gewerkt kan worden aan het verminderen van gedrags- en of emotionele problemen en het bevorderen van zelfregulatie. Hiermee is ArVT aanvullend op inzichtgevende-, verwerkende- en oefengerichte behandelvormen. In de transdiagnostische methode Affectregulerende Vaktherapie worden therapeuthouding en inzet van het vaktherapeutisch middel gefaseerd ingezet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van denkkaders uit de mentaliserende en affectregulerende behandelwijzen en uit de hechtingstheorie.

Geïndiceerd voor ArVT zijn de kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Deze kinderen en jongeren vallen op door:

  • de problemen met het reguleren van eigen spanningen
  • de problemen met het richten en reguleren van aandacht
  • de problemen in het afstemmen op de ander
  • de problemen met het opvangen en interpreteren van sociale signalen
  • de problemen tijdens het samenspelen en samenwerken
  • de problemen met het stil staan bij gevoelens
  • de problemen met het verwoorden van gevoelens
  • de problemen bij het reguleren van emoties en gedrag (zelfregulatie)

De behandeling

Naast gedragsmatig (oefengericht), inzichtgevend en verwerkende behandeling, kunnen vaktherapeuten affectregulerend werken. In een affectregulerende behandeling, richt de vaktherapeut zich op het reguleren van affecten. ‘Affecten’ zijn interne spanningen en niet afleesbare, onbewuste, gevoelens en fysieke gewaarwordingen. In drie fasen worden spanning, aandacht en affect gereguleerd door het werken met vaktherapeutische materialen en door gebruik te maken van de interactieve regulatie tussen kind en therapeut, waarbij de therapeut een mentaliseren bevorderende houding aanneemt. ArVT beoogt zelfregulatie te bevorderen en gedrag- en emotionele problemen te verminderen. 

Affectregulerende Vaktherapie module+ 2016.
Ende, W.G. van der, Nieuwenhuis, L.A.A., Vlugt, S.E. van der, Patijn, M.L., Smelt, C., Tel- Vos, P.