Home » Nieuws

samenwerking NHL Stenden en het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie

Hierbij een presentatie van Liesbeth Bosgraaf (Math) over Beeldende therapie bij kinderen en jongeren met LVB en gedrags-en emotionele problemen. “Beeldende therapie heeft de mogelijkheden tot het ervaringsgericht en ontwikkelingsgerichte benaderen van het kind om de emotionele ontwikkeling te stimuleren; Niet leren via het begrijpen (cognitie) maar door het bewerken van gevoelens (affecten)”.

Meer lezen

Promotieonderzoek Liesbeth Bosgraaf

Na een wat moeizame start van het onderzoek verloopt het proces van de hele Phd studie nu vrij soepel en zit de gang erin! De eerste resultaten van de systematic review hopen we voor de zomer te zien. Het gaat hierbij om de werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen en adolescenten met psychosociale problemen. …

Meer lezen

ArVT training 4 dagen

  De ArVT training bevat te veel informatie voor drie dagen. Er moet te veel in te korte tijd gedeeld en uitgewerkt worden. Deelnemers gaven aan graag een vierde trainingsdag te willen. De trainers van ROER gaan deze feedback ter harte nemen. De reguliere ArVT training wordt vanaf januari 2020 een training van vier dagen! …

Meer lezen

De 15e ArVT training afgerond

Dit voorjaar zijn 40 vaktherapeuten getraind in de ArVT interventie Affectregulerende Vaktherapie is een ervaringsgerichte behandeling met als doel de affectregulatievaardigheden van kinderen met probleemgedrag te bevorderen. Door samen met de therapeut vaktherapeutische activiteiten te doen, gericht op het waarnemen en delen van gevoelens en gedachten, leert het kind te verwoorden wat het doet, voelt …

Meer lezen

Avond over Affectregulerende Vaktherapie

22 MEI 2019 ORGANISEERT REGIOGROEP FRIESLAND EEN AVOND OVER AFFECTREGULERENDE VAKTHERAPIE Er zijn kinderen en jongeren met gedrags-en emotionele problemen die opvallen door regiepakkend-, aangepast- of onverschillig overleefgedrag. Tijdens de opvoeding en behandeling valt op dat zij niet zomaar de steun, sturing en begrenzing van een volwassene verdragen en geen woorden kunnen geven aan gevoelens …

Meer lezen

ArVT update en Begeleide Casuïstiek

Een paar keer per jaar houden bestuursleden van het FVB Kennisnetwerk een Update over de methode ontwikkeling met aansluitend begeleide casuistiek. Vaktherapeuten die de ArVT training gedaan hebben en zich verder willen bekwamen in affectregulerend werken in vaktherapie kunnen hieraan deelnemen. Vandaag, 29 maart, in Amersfoort hebben 4 oud deelnemers zich samen met Winneke Rauh …

Meer lezen

Affectregulerende Vaktherapie op Speltherapie Studiedag

Na een heel interessante lezing van  Prof. dr. Susan van Hooren op de NVVS studiedag ‘een ervaring rijker’ gaven Patricia Tel-Vos en Sanne van der Vlugt van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie 2x een workshop verzorgd over de ontwikkeling van de methode Affectregulerende Vaktherapie. De belangstelling was groot (beide workshops vol) en de reacties positief …

Meer lezen

Update ArVT-interventie en Begeleide Casuïstiekbespreking

Vanuit het FVB Kennisnetwerk gaven Tina Vink en Leanne Nieuwenhuis op 22 maart in Groningen een Update over de doorontwikkelingen in de interventie ArVT aan getrainde ArVT Vaktherapeuten. Aansluitend werden 2 casussen geanalyseerd met de ArVT kijkwijzer en aan de hand van de IJsberg werd een plan van aanpak voor de verdere behandeling gemaakt. Volgende …

Meer lezen

Vaktherapeuten FC van Mesdagkliniek Groningen getraind!

Na drie ArVT trainingsdagen hebben de vaktherapeuten van de FPC Dr. S. van Mesdagkliniek en collega’s een certificaat, 25 accreditatiepunten in het Register voor Vaktherapie en een gouden ei verdiend! Het mooie is dat de schrijfgroep van Affectregulerende Vaktherapie en volwassenen er weer vier enthousiaste mede ontwikkelaars bij hebben! Heel fijn om zo met elkaar …

Meer lezen