Home » Nieuws

ArVT training Amersfoort 2018 afgerond

In Amersfoort hebben 15 vaktherapeuten deelgenomen aan de ArVT training. Met goed gevolg heeft iedereen haar certificaat gehaald. Deelnemers van de ArVT training krijgen op dag 3 een toets (zie foto) en de filmpjes die ze meegenomen uit hun dagelijkse eigen praktijk worden geanalyseerd aan de hand van de ArVT kijkwijzer.    

Meer lezen

ArVT door de eerste selectie van het NJI

Tussen april 2016 en september 2018 heeft de schrijfgroep, bestaande uit Leanne Nieuwenhuis, Sanne van der Vlugt, Corine Smelt, Wijntje van der Ende en Patricia Tel-Vos geschreven en geschrapt aan de transdiagnostische en discipline overstijgende versie van de methode Affectregulerende Vaktherapie. In september 2018 is de ArVT-methode ingediend bij het Nederlands Jeugd Instituut. Na zeven …

Meer lezen

Training Affectregulerende Vaktherapie geaccrediteerd door SKJ met 24 punten!!

ROER geeft trainingen op het gebied van affectregulatie aan vaktherapeuten van verschillende disciplines.  In deze training leert de vaktherapeut de hulpvragen van cliënten analyseren vanuit kennis over affectregulatie. Verder is er aandacht voor het onderliggende theoretische model en de verschillende interventietechnieken die gefaseerd worden ingezet tijdens affectregulerende vaktherapie. Praktische informatie over de ArVT-training: De ArVT-training …

Meer lezen

Training Affectregulerend Bejegenen geaccrediteerd door SKJ met 22 punten!!

ROER geeft ook training over affectregulatie en het bevorderen van zelfregulatie bij de kinderen aan leerkrachten, opvoeders en begeleiders.  In deze training leert de professional hoe hij door spanningsregulatie en non-verbale afstemming een werkrelatie met zijn pupil kan bouwen en via een affectregulerende bejegening de ontwikkeling kan stimuleren en zelfregulatie kan bevorderen. Samen met ouders/verzorgers …

Meer lezen

ArVT workshop op FVB congres

De methode Affectregulerende Vaktherapie wordt in een workshop gepresenteerd op het FVB congres op 3 november a.s. Leanne Nieuwenhuis en Sanne van der Vlugt geven de methode presentatie in vogelvlucht en vertellen hoe het proces verlopen is rondom de indiening van de methode bij het NJI. Het verhaal wordt ondersteunt met een beeldende powerpoint presentatie …

Meer lezen

Laatste nieuws: Proces evaluatie

Promovenda Liesbeth Bosgraaf is begin dit jaar van promotor gewisseld. Ze is erg blij dat Prof.Dr. Susan van Hooren zich heeft verbonden aan dit onderzoek naar de ArVT methode. Susan van Hooren is de enige Professor in Vaktherapie in Nederland. Hierdoor valt het onderzoek nu ook onder KenVak (Kennisontwikkeling & Vaktherapieen), waar Susan hoofd van …

Meer lezen

Speltherapeuten gaan ook de ArVT beschrijven!

  Sanne van der Vlugt heeft zaterdag 26 mei een presentatie gehouden over Affectregulerende Vaktherapie op de Algemene Leden Vergadering van Speltherapie te Nijkerk. Het was een warme dag; in de zin van zomers-warm, maar ook in de zin van warm onthaal. De speltherapeuten leken de ArVT direct te omarmen. Er was veel herkenning in …

Meer lezen