Home » Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en Ontwikkeling

Doelstelling:
In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (geformaliseerd in juni 2015) is hier op meerdere fronten mee bezig.

Intervisiegroepjes en begeleide casuïstiek besprekingen
Het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie is ontstaan uit een landelijke intervisiegroep (2009) van vaktherapeuten die zich hebben laten bijscholen in de gehechtheidstheorie, MB(K)T en de affectregulatietherapie door Prof. Meurs. Deze groep bestaat niet meer als zodanig maar de intervisie-leden van toen hebben zich verdeeld in kleinere regionale ArVT intervisiegroepjes. In deze kleinere groepjes gaat het delen en ontwikkelen van kennis  en ervaring door. Vaktherapeuten, die de ArVT training hebben gedaan, kunnen zich  aansluiten bij een ArVT intervisiegroepje of aanmelden bij deelnemen aan de open, begeleide casuïstiek besprekingen, waar discipline overstijgende kennisinnovatie door gaat. (zie agenda) De bijeenkomsten zijn van 09.30-13.30 en als vaktherapeut ontvang je per bijeenkomst 3 SRVB accreditatiepunten.

Methode beschrijven
De module+ Affectregulerende Vaktherapie beeldend en Affectregulerende Vaktherapie muziek is beschreven in het format van het CPMO voor de doelgroep kinderen (4-12 jaar) met een problematische gehechtheid (maart 2016). De beschrijving voor drama, PMT en dans volgt (zomer 2018).
Het streven is om de transdiagnostische methode disciplineoverstijgend te schrijven in het format van het NJI. 

Onderzoek
Promovenda Liesbeth Bosgraaf doet onderzoek naar affectregulatiie in vaktherapie. Begin 2018 is zij van promotor gewisseld; Prof. Dr. Susan van Hooren zich heeft verbonden aan het onderzoek naar de ArVT methode. Susan van Hooren is de enige Professor in Vaktherapie in Nederland. Hierdoor valt het onderzoek nu ook onder KenVak (Kennisontwikkeling & Vaktherapieen), waar Susan hoofd van is.
De proces evaluatie van de ArVT methode (hoe wordt de methode in de praktijk uitgevoerd?) is op dit moment in volle gang. De studenten zijn druk bezig data te verzamelen bij 8 therapeuten en cliënten die meewerken aan het onderzoek. Na de zomervakantie gaat een nieuwe groep studenten aan de slag om de resterende data te verzamelen. Uiteindelijk doel is om in ieder geval van 15 therapeuten en hun cliënten data binnen te halen en te analyseren. Naast deze procesevaluatie wordt er deze zomer hard gewerkt aan een systematische review waarin gezocht wordt naar effecten en werkzame elementen van beeldende therapie op psychosociale problemen. Dit omdat we op deze manier de theoriebeschrijving van de ArVT methode hiernaast kunnen leggen en kijken of de elementen hierbinnen al bewezen effectief zijn. Naast de procesevaluatie en de systematic review zijn we ook gestart met de ontwikkeling van een meetinstrument betreffende de handelingen van de therapeuten als de ArVT methode uitgevoerd wordt (wat doen ze nu eigenlijk precies?), deze gaan we door middel van verschillende malen testen op interbeoordelaarsbetrouwbaarheid proberen te valideren. Na al deze stappen die tegelijkertijd plaatsvinden, gaan we dan ook nog langzamerhand de effectstudie uitzetten. Het is van belang dat dit binnen afzienbare tijd opgestart wordt omdat de behandeling volgens de methode vaak een langere periode beslaat.