Home » problematische gehechtheid – dans

Eind 2020 is de module ArVT Dans, Affectregulerende Vaktherapie dans als individuele behandelmethode ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar met problematische gehechtheid, goedgekeurd door de CPMO en opgenomen in de databank van de FVB.

Auteurs: Christina Wintels-Fivian, Victoria Murillo de Koning, Karin van Sabben, Eva de Jager – van den Boom, Monica Ouwens