Home » Transdiagnostische interventie

De interventie Affectregulerende Vaktherapie is ingediend ter beoordeling bij de Databank Effectieve Jeugdinterventies. De beoordelende commissie zegt hierover: het is mooi om te zien dat vaktherapeuten nadenken over hun behandelinterventies en deze beschrijven. De interventie is echter op een aantal fronten (doelgroep, doelen, aanpak en onderbouwing) te breed ingezet en door de gebruikte terminologie lastig te begrijpen. Affectregulatie is geen zichtbaar kenmerk en het is onvoldoende duidelijk hoeveel en welk probleemgedrag een indicatie is om een kind te selecteren. We zijn teleurgesteld maar niet verbaasd. We wisten dat het een risico inhield om breed, dus transdiagnostisch en discipline-overstijgend, te schrijven, maar we wilden dicht bij de praktijk blijven. De module Affectregulerende Vaktherapie is discipline specifiek beschreven voor beeldend, drama, dans  en muziek voor de doelgroep kinderen met een problematische gehechtheid opgenomen in de databank van de FVB.