De basis van de interventie

Ontwikkeling en Onderzoek

Als kennisnetwerk benadrukken we het belang van onderzoek doen. Dit gebeurt op verschillende fronten.

Ingeborg Grootendorst

Ingeborg Grootendorst

Spanning reguleren = spanning reduceren

Een N=1 onderzoek naar beeldende therapie in de spanningsregulatiefase van Affectregulerende Vaktherapie

Vaktherapeuten kunnen zich met de Master Vaktherapie specialiseren in hun eigen vaktherapeutische discipline en tegelijkertijd vakoverstijgend leren werken en onderzoeken.

Ingeborg Grootendorst, werkzaam als beeldend therapeut bij LEVVEL te Amsterdam, heeft in een systemische N=1 studie onderzocht wat de resultaten zijn van de spanningsregulatiefase bij een LVB-kind dat beeldende therapie middels ArVT aangeboden kreeg.

De onderzoeken en innovaties van de afgestudeerde vaktherapeuten zijn gebundeld in een speciaal uitgebracht abstractboekje. Lees hier de samenvatting.

Liesbeth Bosgraaf

Liesbeth Bosgraaf

Liesbeth Bosgraaf is in 2016 begonnen met haar promotieonderzoek met als doel zicht krijgen op de werkzame elementen van Affectregulerende Vaktherapie (beeldend) in de behandeling van probleemgedrag bij kinderen en adolescenten met LVB. Lees hier de publicatie.

Promotor in dit traject is prof. dr. Susan van Hooren, bijzonder hoogleraar Vaktherapie Open Universiteit, lector Vaktherapie Hogeschool Zuyd en lector KenVaK. Co-supervisor is dr. Marinus Spreen, lector Small N-designs bij NHL Stenden Hogeschool. En dagelijks begeleider is dr. Kim Pattiselanno, onderzoeksdocent aan NHL Stenden. Financiers van het project zijn NHL Stenden University en Zorggroep Alliade te Heerenveen.

De laatste ontwikkelingen rondom ArVT

Actueel

Trainingen

14 april 2022

Amersfoort
ArVT Basis- en Verdiepende training

De Verdiepende training is erop gericht om de fasering en de interventietechnieken goed in de vingers te krijgen.

arrow_forward
arrow_forward

8 september 2022

Amersfoort
Presentaties ArVT en/of Affectregulerend Bejegenen

De basiskennis over ArVT: behandelfasen, interventietechnieken en onderliggende theorieën, en het analyseren van hulpvragen van cliënten vanuit deze kennis

arrow_forward
arrow_forward