Kennis delen

Presentatie Affectregulerend Bejegenen

Een presentatie over Affectregulerend Bejegenen is bestemd voor verwijzers, opvoeders, begeleiders en leerkrachten van kinderen en jongeren met probleemgedrag voortkomend uit affectregulatieproblematiek. De presentaties worden aangeboden door trainingsbureau ROER, voor meer informatie neem dan contact op met ROER.

Voor wie

Behandelaren, Docenten, Begeleiders, Therapeuten, Verwijzers

Duur

60 - 90 min.

Kosten

Register vaktherapie

Meer informatie en aanmelden

info@arvt.nl

Kosten in overleg


Najaar 2022:
24 sept / online
01 okt / Leeuwarden
12 nov / Wolvega

Trainingen aangeboden door ROER

Training Affectregulerend Bejegenen

Training op maat over affectregulatie en het bevorderen van regulatievaardigheden bij kinderen, voor leerkrachten, opvoeders en begeleiders. In deze training leert de professional hoe hij door spanningsregulatie en non-verbale afstemming een werkrelatie kan opbouwen met zijn pupil en hoe hij via een affectregulerende bejegening de ontwikkeling kan stimuleren en de zelfregulatie (alsnog) kan bevorderen.

Deze training wordt aangeboden
door ROER.
Meer info bij ROER
open_in_new
Meer info
arrow_forward

ArVT Basis- en Verdiepende training

In de basis- en verdiepende training affectregulerende vaktherapie leren vaktherapeuten de hulpvragen van cliënten te analyseren vanuit kennis over affectregulatie. Er is veel aandacht voor het onderliggende theoretisch model. De fasering in de interventie en interventietechnieken en het betrekken van de context komen uitgebreid aan bod.  De verdiepende training is erop gericht dit goed te leren beheersen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het geven van een introductie-presentatie over ArVT en aan het regisseren van werkvormen. In de trainingen is veel uitwisseling mogelijk.

Deze training wordt aangeboden
door ROER.
Meer info bij ROER
open_in_new
Meer info
arrow_forward

Presentatie Affectregulerende Vaktherapie in vogelvlucht

De presentatie kan worden gegeven aan behandelaren, vaktherapeuten en collega’s, maar is ook geschikt voor verwijzers en andere geïnteresseerden. Een presentatie duurt een uur en kan worden aangepast aan de toehoorders tot anderhalf uur. Vaak wordt een half uur extra genomen voor het beantwoorden van vragen.

Deze training wordt aangeboden
door ROER.
Meer info bij ROER
open_in_new
Meer info
arrow_forward

ArVT in de praktijk

In een kleine groep wordt de ingebrachte casus geanalyseerd vanuit de ArVT door het maken van een probleemanalyse. Daarna wordt met een plan van aanpak de verdere behandelroute specifiek gemaakt. Vaktherapeutische werkvormen worden besproken en geanalyseerd op inzetbaarheid voor het bieden van affectregulatie. Gezamenlijk wordt bekeken voor welke fase de werkvorm het meest geschikt lijkt en hoe de interventietechnieken dan ingezet kunnen worden.

Deze training wordt aangeboden
door ROER.
Meer info bij ROER
open_in_new
Meer info
arrow_forward

Ontvang onze nieuwsbrief

Affectregulerende Vaktherapie is volop in ontwikkeling!
Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang
drie keer per jaar ons laatste nieuws.

Gelukt! We hebben je inschrijving ontvangen.
Helaas! Er is iets misgegaan met de aanmelding.

Hiermee ga je akkoord met onze privacyvoorwaarden.