kennis delen

ArVT in de praktijk


Het kennisnetwerk geeft presentaties over de interventie aan vaktherapeuten, verwijzers en geïnteresseerden. Daarnaast kunnen vaktherapeuten die de basistraining Affectregulerende Vaktherapie hebben gevolgd deelnemen aan 'ArVT in de praktijk'. Onder begeleiding worden er vaktherapeutische werkvormen en casuistiek besproken vanuit kennis over affectregulatie.

Ben je enthousiast geworden over affectregulerend behandelen
en wil je een training volgen? Er is een divers aanbod
voor verschillende doelgroepen. Deze trainingen worden aangeboden door trainingsbureau ROER.

ArVT in de praktijk en de verschillende trainingen die aangeboden worden door ROER

ArVT Basistraining

In de ArVT Basistraining leert de vaktherapeut hulpvragen van cliënten te analyseren vanuit kennis over affectregulatie. Er is aandacht voor het onderliggende theoretische model en de verschillende interventietechnieken die gefaseerd worden ingezet tijdens de behandeling.

Aangeboden door trainingsbureau ROER         
Meer info bij ROER
open_in_new
Meer info

ArVT in de praktijk

Ga in een kleine groep aan de slag met ingebrachte casuïstiek en vaktherapeutische werkvormen, met als doel in jouw behandelaanbod affectregulatie te bieden om regulatievaardigheden bij je cliënt te ontwikkelen. Zo houd je je kennis over gehechtheid, affectregulatie en mentaliseren bevorderen op peil en word je steeds vaardiger in het toepassen van Affectregulerende Vaktherapie in de praktijk.

Aangeboden door trainingsbureau ROER         
Meer info bij ROER
open_in_new
Meer info

ArVT Verdiepende training

De Verdiepende training is erop gericht om de fasering en de interventietechnieken goed in de vingers te krijgen. Ook leer je een introductie te geven over de ArVT-behandeling. Daarnaast analyseren en beschrijven we ArVT-werkvormen. Het is een praktische training, waarin vooral veel uitgewisseld en gedaan wordt.

Aangeboden door trainingsbureau ROER         
Meer info bij ROER
open_in_new
Meer info

Affectregulerend Bejegenen

Training op maat over affectregulatie en het bevorderen van regulatievaardigheden bij kinderen, voor leerkrachten, opvoeders en begeleiders. In deze training leert de professional hoe hij door spanningsregulatie en non-verbale afstemming een werkrelatie kan opbouwen met zijn pupil en hoe hij via een affectregulerende bejegening de ontwikkeling kan stimuleren en de zelfregulatie (alsnog) kan bevorderen.

Aangeboden door trainingsbureau ROER         
Meer info bij ROER
open_in_new
Meer info

Ontvang onze nieuwsbrief

Affectregulerende Vaktherapie is volop in ontwikkeling!
Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang
vier keer per jaar ons laatste nieuws.

Gelukt! We hebben je inschrijving ontvangen.
Helaas! Er is iets misgegaan met de aanmelding.

Hiermee ga je akkoord met onze privacyvoorwaarden.